Lappeenrannan soutajat ry yhteystiedot

Lappeenrannan soutajien venevaja sijaitsee osoitteessa:
Myllysaarenpolku 45, 53100 Lappeenranta.

Postitusosoitteena toimii:
Tilsalankatu 52   53850 Lappeenranta

Sähköposti: 
lappeenrannan.soutajat@gmail.com

Facebook:
Lappeenrannan Soutajat | Facebook

Pankkiyhteys:
Lappeenrannan Soutajat
IBAN: FI56 5620 2620 0187 67
BIC: OKOYFIHH